मिन्स (महिनावारी) भएको बेला शारीरिक सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुदैन ?

धेरै महिला पुरुषहरुमा महिनावा,री अर्थात मिन्स भएको बेला शारी,रिक सम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा…