देख्ने बित्तिकै {OM } लेखेर share गर्नुस , ७ दिन भित्र काम बन्ने छ । देखेर नि नदेखे जस्तो गरेमा अनर्थ नि हुन सक्छ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *